آلبوم عکس 1398
سه‌شنبه 24 دي 1398 برگزاری نشست خبری
سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه - 22 دی ماه 98
77   
1398/10/24 سه‌شنبه
3   
1398/10/24 سه‌شنبه
2   
1398/10/24 سه‌شنبه
4   
1398/10/24 سه‌شنبه

6   
1398/10/24 سه‌شنبه