آلبوم عکس 1398
دوشنبه 30 دي 1398 مراسم عزاداری  سپهبد  شهید قاسم سلیمانی در ستاد شماره 2 دانشگاه  علوم پزشکی قزوین برگزار شد
15 دیماه 98- ستاد شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی
4   
1398/10/30 دوشنبه
1   
1398/10/30 دوشنبه
2   
1398/10/30 دوشنبه
3   
1398/10/30 دوشنبه