آلبوم عکس 1397
دوشنبه 14 آبان 1397 جلسه هماهنگی برون بخشی اجرای بررسی ملی الگوی مصرف مواد غذایی خانوارهای استان
سوم آبان ماه 97 - سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
4   
1397/8/14 دوشنبه
1   
1397/8/14 دوشنبه
3   
1397/8/14 دوشنبه
2   
1397/8/14 دوشنبه