آلبوم عکس 1397
چهارشنبه 21 آذر 1397 مراسم قرعه کشی جوایز مسابقه ( پویش ملی پیشگیری و کنترل سرطان پستان )
7 آذر ماه 97 - سالن اجتماعات معاونت بهداشتی
4   
1397/9/21 چهارشنبه
2   
1397/9/21 چهارشنبه
3   
1397/9/21 چهارشنبه
1   
1397/9/21 چهارشنبه