آلبوم عکس 1397
چهارشنبه 21 آذر 1397 جلسه ویدئو کنفرانس معاونین بهداشتی قطب 6 کشوری
14 آذر ماه97، سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
3   
1397/9/21 چهارشنبه
2   
1397/9/21 چهارشنبه
1   
1397/9/21 چهارشنبه