آلبوم عکس 1397
يكشنبه 9 دي 1397 از کارمند بازنشسته معاونت بهداشتی دانشگاه تجلیل شد
تجلیل ز خانم مهندس شهلا عسکر پور - دوم دی ماه 97 - سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه
6   
1397/10/9 يكشنبه
8   
1397/10/9 يكشنبه
3   
1397/10/9 يكشنبه
1   
1397/10/9 يكشنبه

5   
1397/10/9 يكشنبه
4   
1397/10/9 يكشنبه
2   
1397/10/9 يكشنبه