پرسش‌های متداول
سه‌شنبه 29 مرداد 1392 متقاضی دریافت مجوز آموزشگاه اصناف هستم. به کجا باید مراجعه کنم؟
  1.  میتوانید به سایت معاونت بهداشتی قزوین به آدرسhttp://vch.qums.ac.ir/ مراجعه کرده و در بخش بهداشت محیط دستورالعمل تاسیس و فعالیت  آموزشگاههای بهداشت اصناف را مطالعه کنید.
  2. می توایند به واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان محل سکونت خود مراجعه نمایید.