پرسشهاي متداول
سه‌شنبه 23 بهمن 1397 - زمان شروع قطره آهن چه موقع است و تا چه سنی باید ادامه داشته باشد؟ زمان شروع قطره آهن از پایان 6 ماهگی یا همزمان با شروع غذای کمکی است و باید تا پایان 2 سالگی ادامه داشته باشد.