پرسشهاي متداول
يكشنبه 26 خرداد 1398 زمان‌های مراقبت کودکان زیر 5 سال جهت مراجعه والدین به مراکز خدمات جامع سلامت/پایگاه سلامت/خانه بهداشت چگونه است؟

زمان های مراقبت:
 
5-3روزگی، 15روزگی، 42- 30روزگی ،2ماهگی، 4ماهگی،6ماهگی،7ماهگی،9ماهگی،12ماهگی،15ماهگی،18ماهگی،24ماهگی،3سالگی، 4سالگی، 5سالگی.