پرسشهاي متداول
يكشنبه 26 خرداد 1398 زمانی که جهت دریافت مراقبت کودک خود به مراکز خدمات جامع سلامت/پایگاه سلامت/خانه بهداشت مراجعه می‌نمایم چه خدماتی توسط بهورز/مراقب سلامت باید ارائه گردد؟
در مراقبت کودکان وزن، قد و دورسرکودک اندازه‌گیری شده و وضعیت تغذیه، بینایی، تکامل کودک، دهان و دندان واکسیناسیون و ... بررسی می‌شود و براساس وضعیت کودک مشاوره‌های لازم انجام شده و درخصوص پیشگیری از سوانح وحوادث، رابطه متقابل کودک و والدین آموزش‌های لازم ارائه می‌شود.