پرسشهاي متداول
يكشنبه 26 خرداد 1398 درجه حرارت کودک زیر 2 ماه خود را چگونه اندازه‌گیری نمایم؟ دماسنج را در زیر بغل کودک به مدت 3 دقیقه قرار می‌دهیم و اگر دمای بدن بین 37-36 باشد طبیعی است در غیر این صورت حتماً کودک خود را نزد پزشک ببرید.