پرسشهاي متداول
دوشنبه 30 ارديبهشت 1392 مدتي است در خانه ما سوسك و حشرات زياد ديده مي شود. براي رفع اين مشكل به كجا مراجعه كنم؟ در سطح استان شركت هاي مبارزه با حشرات و جوندگاني وجود دارند كه مجوز فعاليت خود را از مركز بهداشت دريافت مي كنند. جهت رفع مشكل ميتوانيد با اين شركتها تماس بگيريد.