همایش‌ها و رویدادها
فراخوان مقاله همایش خانواده سالم، جمعیت با نشاط و جامعه پیشرفته

1392/8/1 چهارشنبه

اولین همایش کشوری" خانواده سالم، جمعیت با نشاط و جامعه پیشرفته" در تاریخ 27 آبان 1392 توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی برگزار میگردد.
برای مشاهده متن فراخوان همایش از لینک زیر استفاده کنید: