همایش‌ها و رویدادها
فراخوان مقالات علمی – پژوهشی به مناسبت روز پژوهش

1392/8/1 چهارشنبه

برای مشاهده فراخوان اداره کل استاندارد استان قزوین از کلیه اساتید ، محققان ، دانشجویان ، صاحبان صنایع و مدیران کنترل کیفیت جهت  ارائه مقالات علمی – پژوهشی به مناسبت روز پژوهش (25 آذر)  از لینک زیر استفاده کنید: