همایش‌ها و رویدادها
برگزاری اولین کنگره ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

1393/4/31 سه‌شنبه

با همت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،اولین کنگره ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در تاریخ های 30 و 31 شهریور 1393 در محل سالن همایش های رازی برگزار می گردد.
وب سایت کنگره