همایش‌ها و رویدادها
برگزاری همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت،رویکرد ها و چالش ها

1393/10/21 يكشنبه

 همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت،رویکرد ها و چالش ها اسفند 1393 توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد:
مشاهده وب سایت همایش

دریافت پوستر همایش