همایش‌ها و رویدادها
24-26 بهمن ماه 1394 - بیمارستان امام خمینی (ره): هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلی

1394/11/3 شنبه

  محور های همایش :
 1. سلامت شغلی
 2. بیماری های شغلی
 3. اخلاق حرفه ای در طب کار
 4. بهداشت حرفه ای و طب کار
 5. پزشک قانونی و طب کار
 6. ارگونومی
 7. ثبت و گزارش دهی بیماری های شغلی
 8. روشهای نوین تشخیص بیماری های شغلی
 9. روشهای ارزیابی تناسب برای شغل
 10. روشهای پاراکلینیک در طب کار

  دبیرخانه همایش

  • دبیرخانه اجرایی همایش: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد معاونت تحقیقات و فناوری امور همایش ها       
  • تلفن: 03537263733 
  • فکس: 03537263732

   

  وب‌سایت همایش: http://occmedcongress.ssu.ac.ir/

  پست الکترونیک: occmedcongress@ssu.ac.ir


  دریافت پوستر همایش