برگزاری اولین کنگره ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات اولین کنگره ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات شهریور سال جاری در سالن همایش های رازی برگزار می گردد. با همت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،اولین کنگره ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در تاریخ های 30 و 31 شهریور 1393 در محل سالن همایش های رازی برگزار می گردد.
وب سایت کنگره
فايلها
hospitalPO.pdf 362.115 KB دریافت پوستر کنگره
congress points.pdf 65.801 KB دریافت محورهای کنگره
بيشتر