تازه ها
مواد مخدر و عوارض آن

1398/7/6 شنبه

در این مطلب آموزشی به عوارض مواد به خصوص ماده شیشه، ریتالین، گل و ... پرداخته شده است.

برای دریافت پاورپوینت آموزشی کلیک کنید.