تازه ها
همکاری چندجانبه، برای حفظ سلامت روان مردم استان قزوین در برابر اضطراب ناشی از کرونا  

1398/12/28 چهارشنبه

دکتر لادن محمدی‌زاده، رئیس گروه سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: درخصوص برنامه‌ها و ظرفیت این دانشگاه با موضوع مدیریت استرس ناشی از بیماری کرونا در مردم و کارکنان دانشگاه، با همکاری سازمان بهزیستی، اداره کل آموزش و پرورش استان، رئیس اداره مشاوره دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و درمانی 22 بهمن، تصمیم‌های لازم گرفته شد.
وی بیان کرد این نشست، روز 19 اسفند 98 در سالن جلسات معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد و بنا شد از ظرفیت گروه همتایاران و سفیران سلامت برای ارایه آموزش‌های لازم با موضوع مدیریت اضطراب ناشی از ویروس کرونا به عموم مردم استفاده شود.
به گفته این مقام مسؤول، در این نشست، برنامه‌ها و هماهنگی‌های لازم در حیطه‌های مختلف با موضوع مدیریت استرس بررسی و مقرر شد به‌غیر از تهیه پمفلتهای نحوه مدیریت اضطراب ناشی از ویروس کرونا برای مردم، اتاق مشاوره در مرکز آموزشی و درمانی 22‌بهمن و خط تلفن مشخص برای ارائه خدمات روانشناختی و روانپزشکی حضوری یا تلفنی به کارکنان دانشگاه علوم پزشکی، اختصاص یابد و درصورت احساس نیاز کارکنان به دریافت خدمات، مشاوره‌های لازم توسط روانشناسان شاغل در مرکز آموزشی و درمانی 22‌بهمن و معاونت‌های بهداشتی و دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ارایه شود.
دکتر محمدی‌زاده بیان کرد: غرباگری اولیه اضطراب ناشی از ویروس کرونا نیز توسط مراقبان سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت انجام خواهد شد و درصورت لزوم، مراجعین مرکز، به کارشناس سلامت روان برای دریافت خدمات روانشناختی حرفه‌ای ارجاع خواهند شد. 
وی گفت: معرفی مراکز مشاوره داوطلب تحت پوشش سازمان بهزیستی برای ارایه خدمات به مردم و  کارکنان دانشگاه، خصوصاً خانواده‌های درگیر با بیماری کرونا و هم چنین معرفی روانپزشکان و روانشناسان دانشگاه به صدا و سیمای استان و پیگیری دانش آموزان پُرخطر تحت پوشش آموزش و پرورش، از مصوبات دیگر این نشست بود.
http://www.qums.ac.ir