تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
مستندات حذف بیماری مالاریا
درمورد تست‌های تشخیصی کووید19
پیمایش ملی بیماری‌های غیرواگیر(STEPS)
آغاز اجرای پیمایش سرواپیدمیولوژیک کووید19 درسطح استان قزوین
پروتکل اجرایی پیمایش سرواپیدمیولوژیک کووید19
فایل‌های آموزشی روش استفاده و کنترل کیفیت تست‌های تشخیص سریع
پیام تبریک روز آزمایشگاه
راهنمای پیشگیری و کنترل کووید19 برای کارکنان آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و تحقیقاتی
مدیریت رخداد ریختن – پاشیدن مواد آلوده
روش استاندارد انتقال نمونه‌های عفونی
چگونگی نمونه برداری از اوروفارنکس و نازو فارنکس
استفاده از پوشش‌ها و وسایل حفاظت فردی
مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی
چک لیست‌های جدید آزمایشگاه‌های سل
فیلم آموزشی نحوه جداسازی و بسته‌بندی نمونه‌های آزمایشگاهی دیابت
فایل آموزشی نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی
فرایندهای خدمات واحد آزمایشگاه استان
چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی آزمایشگاه‌های بهداشتی
نحوه نمونه‌گیری، انتقال و تشخیص آزمایشگاهی سیاه زخم
تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل (قسمت دوم)
تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل(قسمت اول)
تهیه و کنترل کیفی محیط‌های کشت مورد استفاده در شناسایی ویبریو
چک لیست آموزشی و نظارت فنی آزمایشگاه‌های تشخیص سل (اسمیر و کشت)
تشخیص میکروسکوپی بیماری مالاریا از ضروریات حذف مالاریا می باشد
چک لیست ارزیابی آسیب‌پذیری آزمایشگاه
دستورالعمل مدیریت نمونه بیماران محتمل و قطعی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
دستورالعمل ارزیابی کیت‌های غربالگری و تأییدی مواد مخدر و روان گردان
چک لیست نظارتی تشخیص مصرف مواد مخدر و روان گردان، آزمایشگاه مرجع سلامت
دستورالعمل نمونه‌گیری و تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا (قسمت دوم)
دستورالعمل نمونه گیری و تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا (بخش اول)
چک لیست آموزشی و نظارت فنی آزمایشگاه‌های تشخیص ویبریو کلرا
روش تشخیص میکروسکوپی خلط هنوز به عنوان پیشگام ترین روش در تشخیص بیماری سل به کار می‌رود
راهنمای مدیریت آزمایشگاه در بحران‌ها، فوریت‌ها و بلایا
کسب رتبه اول کشوری توسط کارشناس مسؤول آزمایشگاه شبکه بهداشت - درمان تاکستان
روز علوم آزمایشگاهی، سی‌ام فروردین 1398، گرامی باد
دستورالعمل نمونه گیری و تشخیص آزمایشگاهی باکتری ویبریوکلرا (التور)
جداول شناسایی میکروارگانسیم‌ها
تشخیص باسیل‌های گرم منفی (خانواده انترو باکتریاسیه)
دستورالعمل انجام آنتی بیوگرام 2018
تشخیص کوکسی‌های گرم مثبت
آزمایش کشت ادرار
  • 1397/11/18 پنجشنبه آزمایش کشت ادرار
    کشت ادرار به منظور تشخیص عفونت های مجاری ادراری در بیماران مبتلا به ...
اسلایدهای تشخیص عفونت‌های روده‌ای جهت همکاران آزمایشگاه
چک لیست‌های سیستم مدیریت کیفی آزمایشگاه‌های بهداشت
مجموعه کمک آموزشی تشخیص آزمایشگاهی مالاریا
مجموعه روش های استاندارد میکروسکوپی مالاریا (MM-SOP)
چک لیست فنی آزمایشگاه مالاریا
اهمیت تشخیص به موقع و صحیح عوامل ایجاد کننده عفونت های ادراری و روده ای
فلوچارت خدمات امور آزمایشگاه‌ها
آزمایشگاه های تشخیص مواد مخدر از جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت برخوردار می‌باشند
نگهداری و استفاده از سوش‌های میکروبی ذخیره به روش طولانی مدت و کوتاه مدت
1 2