اخبار اسلایدی
کارگاه آموزشی استانی زنجیره سرما برگزار شد
 
کارگاه آموزشی زنجیره سرما  با حضور مسئولین ایمن سازی و کارشناسان زنجیره سرد  شبکه های بهداشت و درمان بهداشتی شهرستانهای تابعه، به تعداد 16 نفر، توسط معاونت بهداشتی دانشگاه در 6 شهریور ماه96، در  سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه برگزارشد
در این کارگاه دکترشیوا لقائی، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با  بیماریها در خصوص اهمیت برنامه زنجیره سرد و اجرایی نمودن SOP  ها و اهداف کارگاه سخنرانی کردند .
 سپس صفدر کریمی، کارشناس زنجیره سرمای معاونت بهداشتی در خصوص برنامه نرم افزاری ثبت تجهیزات زنجیره سرما و نحوه استفاده از ترمومتر های ثبات 30 روزه و روند پیشرفت فرایند های اجرایی استاندارد SOP ارائه مطالب نمودند .