اخبار اسلایدی
تدوین راهکارهای کاهش موارد غرق شدگی در استان

1396/6/16 پنجشنبه

 
کمیته تخصصی سلامت کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان جهت تدوین راهکارهای کاهش موارد غرق شدگی در استان روز یکشنبه 12 شهریورماه96، در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان  تشکیل جلسه داد.
 مهندس محسن نوری ، دبیرکمیته تخصصی سلامت مرکز بهداشت استان گفت ، با توجه به آمار نگران کننده از موارد غرق شدن افراد در سدها و کانال آبرسانی در سطح استان و نیز با در نظر گرفتن کمپین کشوری با عنوان غرق نشو، این کمیته برای بررسی و تدوین راهکارهای پیشگیری از غرق شدن افراد در مکان‌های یاد شده با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های امدادی و اجرایی استان تشکیل گردید.
نوری عنوان کرد ، در این جلسه بیان شد که نیمی از حوادث منجر به فوت ناشی از اتفاقات سهوی بوده است همچنین بیش از نیمی از افراد فوت شده نیز از افراد غیر بومی استان بوده اند. در این جلسه مصوب گردید تا با تکمیل مستندات، موضوع در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مطرح گردد.  
ایشان گفت، همچنین علت ناکارآمدی فعالیت‌های انجام یافته تاکنون و ارائه راهکار عملی طی یک پروژه تحقیقاتی مورد بررسی قرار گیرد. این کمیته اجرای یک برنامه حمایت طلبی در راستای ایجاد کمپین را نیز مورد تصویب قرار داد.