اخبار اسلایدی
نوشین جنتی فر، عنوان مامای نمونه کشوری در حوزه بهداشت را کسب نمود.

1397/2/17 دوشنبه

در همایش بزرگداشت روز جهانی ماما که با حضور دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تاریخ 11 اردیبهشت ماه97 ، درسالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید از زحمات و تلاش های نوشین جنتی فر، رئیس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در ارتقاء سلامت مادران و جامعه با تقدیم لوح سپاس بعنوان مامای نمونه کشوری در حوزه بهداشت تقدیر به عمل آمد.

لازم به ذکر است از بین ماماهای نمونه دانشگاه های کل کشور در حوزه بهداشت تنها سه نفر بعنوان افراد برگزیده از سوی وزیربهداشت تعیین و مورد تقدیر قرار گرفتند. 
تاریخ :11 اردیبهشت ماه97  

http://www.qums.ac.ir