اخبار اسلایدی
نتایج دورهفتم پیمایش عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر(STEPs ) در استان قزوین

1397/2/23 يكشنبه

نظام  مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر از سال 1383با اجرای اولین دور از بررسی های خود آغاز گردید . این نظام از طریق بررسیهای متوالی ، به گرد آوری ، پردازش وتحلیل داده های عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر پرداخته و با انتشار اطلاعات مربوط در راستای تاثیرگذاری برسیاستها و برنامه های کنترل و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر گام برمی دارد.

فاطمه ناجی کارشناس بیماریهای غیرواگیر استان ( ارشد اپیدمیولوژی – MPH ) با بیان مطالب فوق در دومین کمیته امسال، با حضور دکتر منوچهرمهرام ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین ، دکتر حمید رضانجاری ، معاون بهداشتی دانشگاه ،  معاونین فنی و اجرایی، مرکزبهداشت استان ، و مدیران شبکه ها ی بهداشت و درمان شهرستانها ، در20 اردیبهشت ماه 97 ، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد .  ایشان خبرداد،  بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در استان قزوین در سالهای 1383-1384 - 1385 – 1386 – 1388 - 1390 اجرا گردید ودور هفتم پیمایش عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر(STEPs) در اردیبهشت و خرداد سال  1395  همزمان با سایر دانشگاه های کشور اجرا گردید.

 بر اساس گفته این کارشناس ، هدف از اجرای پیمایش :

تعیین شیوع عوامل خطر قابل مداخله بیماریهای غیرواگیر شامل " استعمال دخانیات ، تغذیه ناسالم ، کم تحرکی ، فشارخون بالا ، اضافه وزن وچاقی ، قندخون بالا و چربی های خون بالا " به تفکیک گروههای سنی وجنسی،تعیین روند عوامل خطر اصلی قابل مداخله بیماریهای غیرواگیر به تفکیک گروههای سنی وجنسی.

ناجی ، عنوان کرد، حجم نمونه در کل کشور 30597 نفر در قالب 3060 خوشه 10 نفری بود . و در این دور از پیمایش 470 نفر از ساکنان بالای 18 سال استان در قالب 47 خوشه 10 نفری مورد بررسی قرارگرفتند.از این تعداد 24 خوشه در شهرستان قزوین ، 6 خوشه در شهرستان تاکستان ، 5 خوشه در شهرستان بویین زهرا ، 3 خوشه در شهرستان آبیک ، 7 خوشه در شهرستان البرز و 2 خوشه در شهرستان آوج قرار داشت ودر مجموع 7 تیم پرسشگری ودر هر تیم یک (پرسشگر مرد ویک پرسشگر زن ) فعالیت داشتند.

طبق نتایج حاصل از این پیمایش:

  •  63.62 درصد اژ افراد بالای 18 سال در استان قزوین دچار اضافه وزن و چاقی اند ( مرد 54.32 %- زن 73% )
  • 35 در صد از زنان بالای 18 سال در استان چاق اند ( از هر 100 نفر 35 نفر )
  • 24.6 % ار افراد بالای 18 سال در استان قزوین فشارخون 90/140و بالاتر دارند
  • بیش از نیمی از افراد یالای 18 سال در استان قزوین فعالیت بدنی ناکافی دارند (54.64%)
  • 25% از مردان بالای 18 سال در استان ، روزانه سیگار می کشند .

 به گفته این کارشناس ، برای کنترل و کاهش شیوع بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت و فشارخون بالا و سرطان و.. علاوه بر اقدامات سیستم سلامت کشور شامل غربالگری و بیماریابی و شناسایی به موقع ، ارائه خدمات درمانی و مراقبتی کافی ، می بایست بر سایر مولفه های موثر برسلامت و تغییر شیوه زندگی نیز متمرکز گردیده و با انجام مداخلات و اقدامات موثر میزان مواجهه مردم یا عوامل خطر بروز این بیماریها نیز کاهش یابد. مهمترین عوامل خطر بروز بیماریهای غیر واگیر تغذیه ناسالم ، تحرک بدنی ناکافی و مصرف دخانیات و الکل تعیین شده است.که با کنترل و کاهش مواجه با این عوامل می توان انتظار داشت که شیوع بیماریهای غیرواگیر پس از طی یک دوره زمانی مشخص کم کم کاهش یابد و یا اینکه حداقل افزایش آن متوقف گردد.
تاریخ :20  اردیبهشتماه 97
 http://www.qums.ac.ir