اخبار اسلایدی
برگزاری آزمون کشوری مسئولین فنی شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه ای

1397/10/9 يكشنبه

 

مهندس حبیب اله چگینی ، رئیس گروه سلامت کار  معاونت بهداشتی قزوین ، از برگزاری موفق دومین آزمون تعیین صلاحیت مسئولین فنی شرکت های مهندسی بهداشت حرفه ای و کارشناسان بهداشت حرفه ای متقاضی مسئولیت فنی را در تاریخ هشتم دی ماه 1397 خبر داد.

ایشان ضمن بیان اینکه این آزمون با همکاری معاونت محترم آموزشی دانشگاه به صورت الکترونیکی برای اولین بار برگزار گردید تعداد  59 نفر از کارشناسان بهداشت حرفه ای متقاضی سراسر کشور حضور داشتند.

همچنین مهندس اصغر پایون ،کارشناس سلامت کار معاونت بهداشتی اعلام داشت،هدف از برگزاري اين آزمون را اجرای دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین افزایش سطح اطلاعات علمی کارشناسان بهداشت حرفه ای متقاضی با متد های و روش های ارزیابی عوامل مخاطره آمیز محیط کار را در جهت افزایش کیفیت نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به صنایع و کارگاه های متقاضی خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای  دانست که قطعا در ارائه خدمات مطلوب به گروه هدف موثر خواهد بود.

 http://www.qums.ac.ir