اخبار اسلایدی
برای اجتماعی سازی سلامت - استان قزوین، محل اجرای طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت» می شود.

اجرای آزمایشی طرح کشوری « هر خانه، یک پایگاه سلامت » از اول آذر ماه 1398 در استان های قزوین و سمنان و شهر کاشان بصورت آزمایشی اجرا می شود. به همین منظور جلسه هماهنگی و توجیهی این طرح با حضور دکتر علیرضا رئیسی- معاون بهداشتی وزیر بهداشت و جمعی از کارشناسان حوزه بهداشتی وزارت و دانشگاه، روز چهار شنبه 8 آبان 1398 در سالن جلسات معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

 دکتر علیرضا رئیسی- معاون بهداشتی وزیر بهداشت هنگام ورود به استان قزوین ضمن بازدید از مرکز جامع خدمات سلامت شهرک مهرگان، درباره این طرح  گفت: با اجرای این طرح، برای اجتماعی سازی سلامت، قدم های موثر برداشته خواهد شد.

دکتر رئیسی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، زیرساخت های خوبی برای اجرای این طرح دارد، استان های قزوین و سمنان و شهر کاشان را محل اجرای آزمایشی (پایلوت) این طرح دانست و زمان آغاز آن را، روز اول آذر 1398 اعلام کرد و افزود: با استفاده از تجربیات به دست آمده از اجرای آزمایشی این طرح، در آینده اجرای آن در تمام کشور آغاز خواهد شد.

ایران، کشور پیشرو در بهداشت

این مقام وزارتی، سخنانش را در نشستی که با حضور دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه بهداشت استان برگزار شد، بیان کرد و گفت: با توجه به پیشرفت هایی که در حوزه سلامت در کشورمان شاهد هستیم و قدمت بیش از چهار دهه اجرای برنامه های بهداشتی، شاهد برگزاری نشست منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در کشور بودیم و نشان دهنده این موضوع است که ایران، به عنوان کشوری پیشرو، به ویژه در حوزه بهداشت است. ایشان ادامه داد: بر مبنای انتظاراتی که از ما دارند، نیاز است که به روز باشیم و برای پوشش همگانی سلامت، بتوانیم قدم های موثر و علمی برداریم.

بهداشت برای همه و توسط خود مردم

معاون بهداشتی وزیر بهداشت با بیان اینکه یکی از ضروری ترین و اصولی ترین کارهایی که کشورمان، تجربه خوبی در آن دارد و سازمان جهانی بهداشت هم تأکید دارد، "بهداشت برای همه و توسط خود مردم است" گفت: نقش مشارکت های اجتماعی مردم در بهبود سلامت خودشان، بسیار حائز اهمیت است.

ایشان با اشاره به اینکه، تمام روستاهای با جمعیت هزار نفری دارای خانه بهداشت، شبکه گسترده سلامت در کشور محسوب می شود؛ اظهار کرد: با توجه به تغییرات در نوع بیماری ها و با توجه به تغییراتی که در سطح سواد مردم به وجود آمده است و همچنین با توجه به عصر اطلاعات و ضریب نفوذ اینترنت، همه این موارد، می تواند به عنوان فرصت در نظر گرفته شود و البته اگر دیده نشود و بی توجه باشیم، می تواند به عنوان تهدید تلقی شود.

به گفته دکتر رئیسی، به همین دلیل، پرونده الکترونیکی پزشکی خانواده، نظام ارجاع و بازنگری بسته های خدمت، به عنوان اولویت های حوزه سلامت است و همواره تأکید می شود در کنار این اقدامات، دیدگاه «هر خانه، یک پایگاه سلامت» می تواند نقطه عطفی برای اجتماعی سازی سلامت باشد.

اقدام در سه حیطه پیشگیری، کمک های اولیه و بازتوانی 

این مقام وزارتی گفت: در طرح، از هر خانوار، یک تن که دارای شرایط و معیارهای مناسب باشد، انتخاب شده و با برقراری ارتباط با داوطلبان سلامت محله خود و شرکت در نشست های آموزشی هفتگی، آموزش های مورد نیاز را دریافت کرده و به دیگران منتقل می کند. دکتر رئیسی، وجود یک فرد دارای اطلاعات و سواد سلامت بالا در خانوار را موجب امنیت سلامت خانواده دانست.

بنا به اظهار دکتر رئیسی، افراد انتخاب شده در سه حیطه؛ پیشگیری، کمک های اولیه و بازتوانی، آموزش دیده و فعالیت خواهند کرد و این مشارکت مردمی، ضامن سلامت جامعه خواهد بود، زیرا آگاهی مردم از حقوق خود در حوزه سلامت و مشارکت در رسیدن به این حقوق، بسیار کمک کننده است.

هر 40 خانوار، تحت پوشش یک داوطلب سلامت

در ادامه این نشست، دکتر محمد آسایی- مشاور وزیر در امور بهداشتی، گفت: در برنامه جلب مشارکت های مردمی، هر 40 خانوار تحت پوشش یک داوطلب سلامت است و آنان با دریافت آموزش های سلامت از پایگاه های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، این آموزش ها را خانوارهای تحت پوشش خود منتقل می کنند.

ایشان ضمن قدردانی از اجرای مطلوب این برنامه در استان قزوین، افزود: اکنون با اجرای طرح "هر خانه، یک پایگاه سلامت"، داوطلبان سلامت با افراد منتخب ارتباط گرفته و آموزش های مورد نیاز را به ایشان منتقل خواهند کرد و در فاز بعدی، با تربیت دانشجویان اجتماع محور، دانشجویان چهار گروه پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی به این طرح اضافه خواهند شد.

بازدید از دو مرکز خدمات جامع سلامت در شهرستان البرز

دکتر جعفر صادق تبریزی- مدیر مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت نیز از دیگر سخنرانان این نشست بود که با بیان نحوه اجرای طرح، به سؤال های حاضران پاسخ داد. دکتر عزیزالله عاطفی- مشاور و معاون اجرایی و حمید انصاری- مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت نیز از دیگر مهمانان این نشست بودند.

همچنین در کنار این نشست، از مراکز خدمات جامع سلامت شماره یک و دو محمدیه شهرستان البرز بازدید شد. دکتر حمیدرضا نجاری- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، به همراه دکتر ناهید یزدی- معاون فنی معاونت بهداشتی و هاشم علیجانی- مدیر مرکز مدیریت شبکه استان، مدیران شبکه های بهداشت و درمان و کارشناسان ستادی و شهرستانی معاونت بهداشتی نیز در این برنامه حضور داشتند. 
http://www.qums.ac.ir