اخبار اسلایدی
آموزش بهداشت چيزي فراتر از اطلاعات و تبليغات است.

1398/11/16 چهارشنبه

دوره آموزشی «درسنامه طراحی و ارزشیابی برنامه‌های تغذیه‌ای جامعه محور» درخصوص کارشناسان تغذیه معاونت بهداشتی برگزار شد. عطیه رزازی، رئیس گروه واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی گفت، در راستای توانمندسازی همکاران واحد بهبود تغذیه جامعه کارگاهی با حضور کارشناسان تغذیه استان و شهرستان‌ها در تاریخ 14بهمن 98، با همکاری واحد آموزش سلامت، برگزار شد. در این دوره ابتدا آموزش مراحل نیاز سنجی و تعیین اهداف ویژه و اختصاصی با توجه به شرایط و مشکلات مراکز خدمات جامع سلامت آموزش داده شد.

رفعت یاحقی، رئیس گروه واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه در این جلسه بیان نمود، آموزش بهداشت چيزي فراتر از اطلاعات و تبليغات است. ایشان افزود، آموزش بهداشت فرآيندي است كه بين اطلاعات و رفتار بهداشتي پلي برقرار کرده، در فرد ايجاد انگيزه مي‌نمايد تا اطلاعات موجود را به دست آورده، به كار ببندد، از رفتارهاي مضر دوري و رفتار سودمند را در خود ايجاد نمايد.

در این دوره آموزشی، چهار مدل از مدل‌های پرکاربرد آموزش بهداشت شامل مدل اعتقاد بهداشتی، مدل بازاریابی اجتماعی، مدل شناختی اجتماعی و مدل مراحل تغییر که بیشتر در مداخلات آموزشی تغذیه محور مورد استفاده قرار می‌گیرند، آموزش داده شد و در پایان کارگروهی با موضوع مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد. 

http://www.qums.ac.ir


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر