اخبار اسلایدی
کسب رتبه اول کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین در برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی

باتوجه به اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین در برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی در بین کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشو، هم در کمیت و هم در کیفیت در سال 1397، رتبه نخست را کسب کرد.

هدف نظام مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی که یکی از برنامه های حوزه معاونت بهداشتی است، تضمین کیفیت و سلامت ارائه خدمات گسترده ایمنسازی اعلام شده است.

گفتنی است به همین دلیل، دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از زحمات افراد زیر در استان و شهرستان‌های تابعه در برنامه مذکور قدردانی کرد:

معاونت بهداشتی دانشگاه

    دکتر شیوا لقائی، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه

    ستار بهشتی، کارشناس برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی معاونت بهداشتی دانشگاه

مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین

    دکتر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین

    حسن خوبان، کارشناس مسؤول مبارزه با بیماری های واگیر

    مهناز بهرامی، کارشناس برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

    دکتر جلال رحمانی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

    مهندس عسگر شریف زاده، رییس مرکز بهداشت شهرستان تاکستان

    علیرضا برمکی، کارشناس مسؤول مبارزه با بیماری های واگیر

    علیرضا رحمانی، کارشناس برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین زهرا

    دکتر آرش خوشنویس زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا

    حسن کاظمی رودباری، رییس مرکز بهداشت شهرستان بوئین زهرا

    سعید زارعی، کارشناس مسؤول مبارزه با بیماری ها

    زینب مهدی، کارشناس برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک

    دکتر محسن چیت سازان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک

    محمد بابایی، رییس مرکز بهداشت شهرستان آبیک

    محسن طالبی، کارشناس مسؤول مبارزه با بیماری ها

    محمد سبحان پاک نژاد، کارشناس برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

    دکتر بهزاد میرزازاده، مدیر سابق شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

    صفر فیض الهی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

    علی یخچالیان، کارشناس مسؤول مبارزه با بیماری های واگیر

    زهرا موسوی، کارشناس برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج

    ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج

    سعید قربان پور، کارشناس برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی

 http://www.qums.ac.ir