تازه ها:
بسته خدمات نوین سلامت میانسالان

1397/2/5 چهارشنبه

خدمات نوین سلامت میانسالان درمجموعه برنامه های نوینی قرار می گیرد كه برای پاسخگویی به یك نیاز تازه در گروه سنی 30 تا 59 سال در طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت تدوین شده است. مجموعه حاضر که در اداره سلامت میانسالان تهیه شده است، چارچوب ارائه مراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان را در زیرگروه‌های زنان و مردان میانسال مشخص نموده است.
دریافت  فایل:  بسته خدمات نوین سلامت میانسالان