تازه ها:
علاوه بر ژنتیک ، فاکتورهای محیطی در افزایش شیوع آسم مؤثرند

1397/2/10 دوشنبه

 دکتر نسرین تنکابنی ، کارشناس بیماری آسم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در خصوص روز جهانی آسم ( 11اردیبهشت ماه 97) با شعار (هرگز زود نیست هرگز دیر نیست .در همه حال باید به فکر بیماری های مجاری تنفسی بود) بیان نمود ، آسم یک مسئله بهداشتی برای کلیه جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه به شمار  می‌رود. آسم یک بیماری التهابی و مزمن راههای هوایی است که با افزایش پاسخ به محركها مشخص می شود. تظاهر پاتولوژیک آن به صورت التهاب و باریک شدن منتشر راههای هوایی بوده و از نظر بالینی به وسیله حملات تنگی نفس، سرفه و ویزینگ، به ویژه در شب و اوایل صبح ، مشخص می‌شود.

بنا به اظهار کارشناس آسم مرکز بهداشت استان ،  این بیماری محدودیت‌ها ی قابل توجهی بر زندگی اجتماعی و عاطفی، فعالیتهای فیزیکی و نیز حرفه‌ای بیماران اعمال می‌کند. کودکان در این میان آسیب پذیرترند. غیبت از مدرسه، محل کار و کاهش حضور در زندگی خانوادگی و اجتماعی از عوارض این بیماری است.

بنا به گفته دکتر تنکابنی ، علاوه بر ارتباط قوی ژنتیک با آسم، فاکتورهای محیطی مانند آلودگی محیط زیست، تنوع بیمار ی‌های عفونی، تغییر عادات غذایی، و از همه مهمتر استعمال دخانیات در افزایش شیوع آسم مؤثرند. تشخیص و درمان دیر هنگام، غلط بودن یا ناقص ماندن درمان ، فقر فرهنگی و اقتصادی، اختلالات روانی و اجتماعی، نوع رژیم غذایی، چاقی، استرس و هیجانات فردی ناشی از زندگی شهرنشینی نیز از عوامل موثر بر شیوع آسم هستند.

ایشان خبر داد ، بر طبق آخرین آمار، 334 میلیون نفر در دنیا مبتلا به آسم هستند و میزان شیوع این بیماری مخصوصا در بین کودکان در حال  افزایش است. طبق مطالعات انجام شده، در کشور ما شیوع آسم در جمعیت کودکان و نوجوانان حدود 11 درصد ، و در استان قزوین نیز  11 درصد می‌باشد.

کنترل بهتر آسم، یک رابطه منظم و دقیق بین بیمار و پزشک وی را می‌طلبد در این صورت بسیاری از افراد مبتلا، یک زندگی موفق را خواهند داشت.