تازه ها:
ازکارمند بازنشسته معاونت بهداشتی دانشگاه تقدیر شد

1397/10/6 پنجشنبه

در طی مراسمی روز یکشنبه دوم دی ماه 97، باحضوردکترحمیدرضا‌نجاری،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، مدیران شبکه های بهداشت و درمان ، معاونین فنی و اجرایی ، مدیران و کارشناس مسؤلان معاونت بهداشتی ،  به پاس سپاسگزاری از زحمات کارمند بازنشسته شهلا عسکرپور، کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه، با اهدای هدیه و لوح سپاس، از ایشان تقدیر به عمل آمد .