تازه ها:
افزایش قابل ملاحظه مدارس مروج سلامت 5 ستاره در استان قزوین

1397/10/11 سه‌شنبه

برنامه مدارس مروج سلامت نظامی برای ارتقاء سلامت دانش آموزان است واز سال 86 با مشارکت آموزش و پرورش در کشور درحال اجراست. برنامه جامع آموزش سلامت، ارائه خدمات بالینی، سلامت محیط، بهبود تغذیه، تحرک فیزیکی، ارتقاء سلامت کارکنان، خدمات سلامت روان و مشاوره‌ای، مشارکت والدین و جامعه در برنامه‌های سلامت در مدرسه از مواردی است که در مدارس مروج سلامت به آن پرداخته می‌شود. این برنامه از سال تحصیلی 90-89 در سطح 13 مدرسه استان قزوین اجرا شد. با مشارکت آموزش و پرورش پوشش این برنامه افزایش یافته و در سال تحصیلی 97-96 در 368 مدرسه (23%مدارس استان)  اجراشد. در سال تحصیلی 96-95 تعداد 49 مدرسه موفق به دریافت نشان 5 ستاره گردیدند که با رشد چشمگیری این تعداد در سال تحصیلی 97-96 به 116 مدرسه افزایش یافت.

 مژگان عباسی ،کارشناس مسئول سلامت نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت استان با بیان این مطالب ، گفت:  به منظور بررسی چالشهای برنامه ، جلسه ای با حضور دکتر حمید رضا نجاری معاون بهداشتی دانشگاه، عین اله صادقی نیارکی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش، کارشناسان سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس معاونت بهداشتی و کارشناسان سلامت مناطق چهارده گانه اداره کل آموزش و پرورش در تاریخ 10 دیماه97، در محل اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه دکتر نجاری بیان کرد آنچه در کودکی و نوجوانی به دانش آموزان آموزش داده شود در وجودشان نهادینه می شود و راهگشا خواهد بود بنابراین از فرصت حضور دانش آموزان در مدرسه برای آموزش مفاهیم مرتبط با سلامت جسمی، روانی و اجتماعی باید بهره گیریم و ارتباط و همکاری تنگاتنگ معاونت بهداشتی و آموزش و پرورش سبب می شود به هدف ارتقاء سلامت دانش آموزان برسیم و در آینده جامعه سالمتری داشته باشیم.

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان افزود در ادامه جلسه نحوه اجرای برنامه در سال تحصیلی 98-97 برای کارشناسان تشریح شد. در ادامه جلسه دکتر اکبر یوسفی،  رئیس گروه سلامت دهان و دندان و عطیه رزازی ، رئیس گروه تغذیه جامعه معاونت بهداشتی در جلسه حضور یافتند و کارشناسان دو حوزه به بیان مشکلات اجرایی برنامه مروج سلامت و سایر برنامه های مشترک دو حوزه پرداختند. مشکلات عنوان شده توسط مدیران مسئول واحدهای مرتبط معاونت بهداشتی و علیرضا طاهرخانی، رئیس اداره سلامت اداره کل آموزش و پرورش بررسی شده و تصمیماتی جهت اجرای بهتر برنامه ها اتخاذ گردید.                                             


  http://www.qums.ac.ir