تازه ها:
کارگاه 60 ساعته آمادگی برای زایمان برای 30 نفر از ماماهای حوزه بهداشت و درمان برگزار شد

1397/10/20 پنجشنبه

 

مریم سلطانی ،کارشناس سلامت مادران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین خبرداد ،  کلاس‌های آمادگی برای زایمان مطابق برنامه‌های ابلاغی اداره سلامت مادران وزارت متبوع از سال 87 در حوزه درمان و از سال 93 در حوزه بهداشت در حال برگزاری می‌باشد. از آنجا که هدف از برگزاری کلاس‌ها توانمندسازی همه مادران باردار و انتخاب روش زایمان ایمن می‌باشد، لذا به منظور افزایش تعداد و دسترسی مادران در مکان‌های مختلف هر ساله کارگاه مذکور جهت تعدادی از ماماهای حوزه بهداشت و درمان برگزار می‌گردد تا این همکاران پس از پایان دوره و کسب امتیاز مطلوب در آزمون تئوری و عملی، بتوانند در سطح استان به عنوان مربی کلاس آمادگی برای زایمان فعالیت نمایند.

 از سال 96 دانشگاه علوم پزشکی قزوین با کسب رتبه برتر به عنوان دانشگاه منتخب، جهت برگزاری دوره‌های "آمادگی برای زایمان" برای دانشگاه‌های زیرگروه، مورد تأیید قرار گرفت. در سال جاری نیز پس از هماهنگی‌های مشترک حوزه‌ی بهداشت و درمان، این کلاس‌ها با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی جهت 30 نفر از ماماهای سطح استان و دانشکده شهرستان خمین و ساوه در تاریخ‌های 27 الی 29 آذر ماه، 4 الی 6 دی ماه و 12 الی 13 دی ماه برگزار گردید و علاوه بر انجام آزمون تئوری از کلیه شرکت‌ کنندگان در کارگاه، آزمون مهارت‌های بالینی آمادگی برای زایمان از شرکت‌کنندگان دانشکده های ساوه و خمین برگزار شد.

 

 http://www.qums.ac.ir