تازه‌ها:
خطرسنجی سکته‌های قلبی و مغزی

1398/3/18 شنبه

خطرسنجی یکی از راه‌کارهای  مناسب در تخمین میزان «احتمال سکته‌های قلبی- مغزی طی 10 سال آینده است»

دریافت فایل فشرده(Rar): پمفلت آموزشی خطرسنجی سکته‌های قلبی و مغزی

دریافت فایل Pdf: پمفلت خطرسنجی سکته‌های قلبی و مغزی