تازه‌ها:
فرآیند ارجاع مادران باردار پرخطر از مرکز خدمات جامع سلامت به بیمارستان

1398/3/19 يكشنبه

این فرآیند در راستای ارتقاء سلامت مادران و بهبود روند پیگیری وضعیت مادران پرخطر ارجاع شده به بیمارستان‌ها تنظیم شده است.

دریافت فایل Pdf: فرآیند ارجاع مادران پرخطر