تازه‌ها:
دستورالعمل مدیریت نمونه بیماران محتمل و قطعی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

1398/4/12 چهارشنبه

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (Crimean- Congo Hemorrhagic Fever) CCHF  یکی از بیماری‌های ویروسی مشترک بین انسان و حیوان است که ازطریق کنه‌های آلوده به ویروس منتقل می‌گردد و در کشور ما نیز دیده می‌شود. آلودگی به این ویروس در دام‌ها بیماری بالینی ایجاد نمی‌کند ولی ممکن است در انسان باعث مرگ شود. دامداران، کشاورزان، کارگران کشتارگاه‌ها، دامپزشکان و کارکنان بهداشتی درمانی به‌خصوص در بیمارستان‌ها از جمله افرادی هستند که در معرض ابتلا به این بیماری هستند. نمونه‌گیری از افراد مشکوک به ابتلا به CCHF براساس دستورالعمل کشوری «مدیریت نمونه بیماران محتمل و قطعی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو»،  تهیه شده توسط انسیتو پاستور ایران انجام‌می‌شود.

دریافت فایل Pdf: دستورالعمل مدیریت نمونه بیماران محتمل و قطعی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو