تازه‌ها:
برگزاری کارگاه عملی آموزشی تکمیل چک لیست تخصصی ارزیابی وضعیت تغذیه گروههای آسیب پذیر تغذیه ای

1398/4/15 شنبه

 

بر اساسEOP  ( برنامه عملیاتی پاسخ در شرایط اضطراری)  و کارکردهای تخصصی ارایه خدمات بهداشتی – تغذیه‌ای در پاسخ به بلایا (ارزيابي سریع تغذیه اي، پایش کمی و کیفی سبد غذایی و طراحی و اجرای مداخلات بهداشتی- تغذیه اي) تدوین شده است. چک لیست تخصصی ارزیابی وضعیت تغذیه گروههای آسیب پذیر تغذیه‌ای با هدف تسریع در امداد رسانی و طراحی مداخلات متناسب با نیاز جمعیت آسیب دیده طراحی شده است. تکمیل این فرم در اولین زمان پایداری وضعیت آسیب دیدگان و سه ماه بعد از وقوع بحران با هماهنگی گروه/ اداره مدیریت خطر بلایا آن معاونت الزامی است. عطیه رزازی ، رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بابیان مطالب فوق افزود ، کارگاه آموزشی برنامه فوق در تاریخ 13تیر ماه98 و با حضور 35 نفر از کارشناسان تغذیه و بلایا در روستای کورانه و شینقر استان قزوین برگزار شد.

 بنا به گفته رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه ، در این کارگاه آموزشی که متعاقب کلاس آموزشی کارکردهای تخصصی ارایه خدمات بهداشتی- تغذیه ای در پاسخ به بلایا در سال 97 برگزار گردید، ابتدا هر گروه که شامل کارشناسان تغذیه و بلایا بودند با توجه به مختصات جغرافیایی تعیین شده به مکان مورد نظر در روستا اعزام و اقدام به تکمیل چک لیست تخصصی ارزیابی وضعیت تغذیه گروههای آسیب پذیر تغذیه‌ای نمودند.

پس از جمع آوری اطلاعات به منظور جمع بندی و بررسی نقاط ضعف و قوت و ارایه پیشنهادات در ستاد معاونت بهداشتی، گزارشهای مرتبط با هر گروه ارایه شد. در پایان دکتر اسماعیل کلهر ، معاون اجرایی معاونت بهداشتی، مهندس  علی فخار سلیمانی، مدیر EOC دانشگاه، مهندس محسن نوری ، مدیر گروه بلایا معاونت بهداشتی و عطیه رزازی، رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی ضمن پاسخگویی به سوالات مطرح شده، نکاتی را درخصوص تمرین انجام شده بیان نمودند.

 http://www.qums.ac.ir