تازه ها:
اندیکاسیون‌های سطح‌بندی خدمات پریناتال

1398/4/17 دوشنبه

این فرآیند ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻋﺰام و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣـﺎدران ﭘﺮﺧﻄـﺮ تنظیم شده است.

دریافت فایل Pdf: اندیکاسیون‌های سطح‌بندی خدمات پریناتال 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر