تازه‌ها:
کتاب بيماري‌هاي پستان، معاينه باليني و روش‌هاي تشخيصي

1398/6/16 شنبه

كتابي كه در پيش رو داريد مجموعه‌ای است كه براي ارتقا آگاهي پزشكان و كارشناسان سيستم بهداشتي درماني كشور در مورد بيماری‌های پستان تهيه شده است. هدف از تهيه اين مجموعه افزايش آگاهي كاركنان بهداشتي به‌منظور ارتقای سطح سلامت بانوان می‌باشد و زمينه لازم جهت افزايش آگاهي بانوان جامعه درمورد بيماری‌های پستان را فراهم خواهدآورد.

برای دریافت کتاب بيماری‌های پستان، معاينه باليني و روش‌هاي تشخيصي کلیک کنید.