تازه ها:
تأثیر استفاده از کمربند ایمنی در کاهش حوادث رانندگی

1398/6/17 يكشنبه

پیشگیری از مرگ جوانان 18تا 29سال به واسطه حوادث حمل و نقل برای دریافت کلیپ شماره سه رانندگی تدافعی کلیک کنید.
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر