تازه‌ها:
بیماری قلبی عروقی اولین عامل مرگ و ناتوانی در دنیا است.

1398/7/8 دوشنبه

(17.900.000 نفر در سال فوت می‌کنند)

بیماری قلبی عروقی اولین عامل مرگ و ناتوانی در دنیا است که سبب مرگ 17.9 میلیون نفر در سال می‌شود. این تعداد یک سوم کل مرگ‌ها در دنیا و نصف کل مرگ‌های ناشی از بیماری‌های غیرواگیر است. حدود 85 % این مرگ‌ها به علت بیماری قلبی و سکته مغزی است. 

برای دریافت پوستر شماره 5 روز جهانی قلب کلیک نمایید.