تازه‌ها:
سلامت قلب خوب برای قلب من، برای قلب تو، برای قلب همه ما

1398/7/8 دوشنبه

•    بیماری قلبی عروقی مسئول 17.9 میلیون مرگ در سال است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 تا 23 میلیون نفر افزایش یابد.
•    بیماری قلبی عروقی همراه با سایر بیماری‌های غیرواگیر، به علت هزینه‌های سلامتی عمومی و هزینه‌های بالای از جیب مردم در ایجاد فقر، خصوصاً در جوامع با درآمد کم تا متوسط، سهیم است.
•    در پی آن، بیماری قلبی عروقی بار سنگینی بر دوش اقتصاد جوامع با درآمد کم تا متوسط، می‌گذارد.
•    تغییرات کوچک شیوه زندگی می‌تواند یک اختلاف قدرتمندی در سلامت قلب ما ایجاد کند: داشتن 30 دقیقه فعالیت بدنی در روز، ترک سیگار و یک رژیم غذایی سالم، می‌تواند به پیشگیری از بیماری قلبی و سکته مغزی کمک کند.
•    با اشتراک دانش، پیشنهادات و راهبردها، ما می‌توانیم برای سلامت قلب بیشتر به یکدیگر کمک کنیم و روحیه دهیم.

برای دریافت پوستر شماره 8 روز جهانی قلب کلیک نمایید.