تازه‌ها:
اجرای فاز عملیاتی پیمایش جمعیت محورِ مراقبت دیابت در استان قزوین

1398/7/8 دوشنبه

دکتر سولماز فرخ زاد، رییس گروه پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان اینکه وزارت بهداشت با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های صعب العلاج، اقدام به طراحی و اجرای پیمایش جمعیت محورِ ارزیابی مراقبت دیابت در ایران کرده است، گفت: فاز عملیاتی این مطالعه در استان قزوین، از روز 16 شهریور 98 با مدیریت گروه بیماری های غیرواگیر دانشگاه و با تلاش کلیه کارشناسان گروه بیماری های غیرواگیر در ستاد شبکه های بهداشت و درمان استان آغاز شده است.

این مقام مسؤول اظهار کرد: انجام پیمایش مذکور در 36 خوشه با حجم نمونه 432 نفر از بیماران دیابتی است که با مراجعه به جلوی منازل، شناسایی می شوند. وی این پیمایش را در سه مرحله، شامل: «پرسشگری توسط کارشناسان دوره دیده شبکه‌های بهداشت و درمان و تکمیل پرسشنامه‌های استاندارد»، «انجام معاینات فیزیکی شامل اندازه گیری وزن، قد و نمایه توده بدنی» و «سنجش‌های آزمایشگاهی» اعلام کرد.

بنا به گفته دکتر فرخ زاد، تاکنون بیش از نیمی از بیماران دیابتی تعیین شده، به عنوان حجم نمونه پیمایش در سراسر استان، شناسایی شده و مورد پرسشگری و انجام سنجش های آزمایشگاهی قرار گرفته اند.

گفتنی است، دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است. تخمین زده می شود که تعداد افراد مبتلا به این بیماری به بیش از 550 میلیون نفر تا سال 2030 خواهد رسید. بررسی های اخیر نشان داد میزان شیوع بیماری دیابت در ایران 11 درصد است و نیمی از آن را افرادی تشکیل می دهند که بیماری آنان، تازه تشخیص داده شده است. شیوع دیابت در استان قزوین، 8.5 درصد است.


http://www.qums.ac.ir