تازه‌ها:
روز جهانی قلب هر ساله روز 29 سپتامبر برگزار می‌شود.

1398/7/14 يكشنبه

‌‌ در ماه می سال 2012 رهبران دنیا متعهد شدند تا میزان مرگ ناشی از بیماری‌های غیرواگیر را تا 25 % کاهش دهند. بیماری قلبی عروقی تقریباً مسبب نیمی از تمام مرگ‌های دنیاست که به همین علت اولین عامل کشنده محسوب می‌گردد. در نتیجه روز جهانی قلب، یک سکوی خوب برای اتحاد جامعه قلب و عروق برای مبارزه علیه بیماری قلبی عروقی و کاهش بار جهانی بیماری‌ها است. 
روز جهانی قلب که توسط فدراسیون جهانی قلب ایجاد شده است، مردم سراسر دنیا را از اینکه بیماری قلبی عروقی، شامل بیماری قلبی و سکته مغزی، عامل هدایت کننده مرگ در دنیاست و سبب 17.9 میلیون مر گ در سال می‌شود، آگاه می‌سازد و اقداماتی را برجسته می‌کند که افراد می‌توانند برای پیشگیری و کنترل این بیماری انجام دهند. هدف آن آموزش افراد درخصوص این مسئله است که با کنترل عوامل خطری مانند مصرف دخانیات، رژیم‌غذایی ناسالم و فعالیت‌بدنی ناکافی، حداقل 80 % مرگ‌های زودرس ناشی از بیماری قلبی و سکته مغزی قابل پیشگیری است.
روز جهانی قلب یک بسیج جهانی است که طی آن افراد، خانواده‌ها، جوامع و حکومت‌ها در سراسر دنیا در قعالیت‌هایی برای پذیرش مسئولیت سلامتی قلب خود و دیگران شرکت کنند. ازطریق این بسیج، فدراسیون جهانی قلب مردم تمام کشورها را در مبارزه علیه بار بیماری قلبی عروقی متحد می‌کند و به آن‌ها روحیه می‌دهد و اقدامات بین المللی را برای تشویق زندگی توام با سلامت قلب در دنیا سوق می‌دهد. 
برای دریافت فایل Pdf کلیک نمایید.