تازه‌ها:
راه‌های زیادی برای حمایت از روز جهانی قلب وجود دارد.

1398/7/14 يكشنبه

راه‌های زیادی برای حمایت از روز جهانی قلب سال 2019 وجود دارد و به افزایش آگاهی درخصوص حفظ سلامت قلب کمک می‌کند. امسال در روز جهانی قلب همه می‌توانیم قهرمان‌های سلامت قلب باشیم.
روز جهانی قلب یک سکوی جهانی است که ما و اعضای ما، گروه بیماران و شبکه حامیان، از آن برای افزایش آگاهی و تشویق افراد، خانواده آن‌ها، جوامع و حکومت‌ها برای اقدام استفاده می‌کنیم.
در سراسر دنیا، هزاران نفر و سازمان تمام انواع فعالیت‌های را در همان روز و محدوده آن اجراء می‌کنند: از پیاده‌روی، دویدن، و وقایع ورزشی تا برگزاری کنسرت‌ها، گفتگوهای عمومی، غربالگری‌ها و بسیج‌های رسانه‌های همگانی  

برای دریافت فایل Pdf کلیک نمایید.