تازه‌ها:
پوشش کامل برنامه ارتقاء سلامت دانش آموزان از طریق آموزش تغذیه و مکمل یاری در سال تحصیلی 99-98

برنامه ارتقاء سلامت دانش آموزان از طریق آموزش تغذیه و مکمل یاری (مکمل یاری با آهن و ویتامین D) در سال تحصیلی 99-98برای 100 درصد دانش آموزان تحت پوشش اجرا خواهد شد. مژگان عباسی ،کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان با اعلام این خبر افزود، مکمل یاری با آهن برای دانش آموزان دختر دوره اول و دوم متوسطه انجام می شود و این دانش آموزان به مدت 16 هفته هر هفته یک قرص آهن دریافت خواهند کرد. مکمل یاری با ویتامین Dبرای دانش آموزان دختر و پسر دوره اول و دوم متوسطه انجام می شود که به مدت 9 ماه، هر ماه یک پرل 50000 واحدی ویتامینD دریافت خواهند کرد. قرصها به تعداد مورد نیاز خریداری شده و به مناطق چهارده گانه آموزش و پرورش جهت توزیع در مدارس تحویل داده شده است. همانند سالهای قبل در کنار توزیع قرصها جلسات آموزشی ویژه مدیران، دبیران مجری برنامه در مدارس و دانش آموزان در آغاز و در طول اجرای برنامه برگزار خواهد شد. با توجه به اهمیت سنین رشد و بلوغ و افزایش نیازهای تغذیه‌ای دانش آموزان، هدف از اجرای این برنامه آموزش تغذیه سالم به دانش آموزان با توجه به هرم غذایی است که می‌تواند بیشتر نیازهای تغذیه‌ای دانش آموزان را برطرف کند. در کنار مصرف مواد غذایی مناسب، استفاده از مکمل‌ها به منظور تامین ریز مغذی‌ها لازم برای رشد دانش آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این کارشناس افزود، مراسم افتتاحیه برنامه مکمل یاری با آهن و ویتامین D صبح روز چهارشنبه 24مهر98 در دبیرستان دخترانه متوسطه دوره اول قدس قزوین برگزار شد. در این مراسم دکتر حمیدرضا نجاری ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان، دکتر علیرضا مهرعلیان، رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان، دکتر صادقی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش، آقای رسولی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو قزوین و کارشناسان مرتبط دو حوزه حضور داشتند.  
http://www.qums.ac.ir