تازه‌ها:
بررسی شرایط اجرای طرح آزمایشی هر خانه یک پایگاه سلامت در محمدیه توسط معاون و مشاور وزیر بهداشت

1398/8/9 پنجشنبه

دکتر جعفر صادق تبریزی مدیر مرکز مدیریت شبکه و دکتر محمد آسایی، مشاور امور بهداشتی وزیر بهداشت و درمان از مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک محمدیه بازدید کردند.

این بازدید در راستای اجرای طرح آزمایشی هر خانه یک پایگاه سلامت که قرار است در آینده ای نزدیک اجرا شود انجام شد و بازدید کنندگان به بررسی امکانات و ظرفیت های موجود برای انجام این طرح پرداختند. بازدید از واحدهای مختلف این مرکز و بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو محدیه از برنامه های این بازدید بود.

 این بازدید با حضور، دکترحمیدرضانجاری،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،دکترناهیدیزدی، معاون فنی معاونت بهداشتی، هاشم علیجانی،مدیرمرکزمدیریت شبکه بهداشت استان و مسؤلین شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز در روز چهارشنبه 8 آبان ماه 98، انجام شد.
 http://www.qums.ac.ir