تازه‌ها:
احیای قلبی ریوی فقط با دست

1398/10/14 شنبه

احیای قلبی را می‌توان بدون هیچ وسیله اضافه و با دستان خالی هم انجام داد.
برای دریافت فایلPdf«احیای قلبی ریوی فقط با دست» از مجموعه آموزشی بسته‌های طرح هر خانه یک پایگاه سلامت کلیک نمایید.