تازه‌ها:
آموزش حرکت در افراد دارای ناتوانی ناشی از ضایعات نخاعی

1398/10/14 شنبه

آمارها نشان دهنده افزایش تعداد افراد دچار ضایعه نخاعی بوده و اقدامات کاردرمانی در 48 ساعت اولیه بروز آسیب آغاز می‌شود.
برای دریافت فایلPdf«آموزش حرکت در افراد دارای ناتوانی ناشی از ضایعات نخاعی» از مجموعه آموزشی بسته‌های طرح هر خانه یک پایگاه سلامت کلیک نمایید.